Alexandra Bagger

Jag har arbetat som företagsrådgivare på Sparbanken Syd i Ystad sedan 2014 och i rollen som företagsrådgivare sedan 2008.  Jag tog min Civilekonom examen 2004 på Högskolan i Kristianstad och efter min examen arbetade jag på Skatteverket fram tills jag tog steget över till bankvärlden 2008.

Sparbanken Syd är Sveriges äldsta Sparbank, vi är en fristående bank utan aktieägare och bonusprogram. Vi återinvesterar vi vår vinst i det lokala samhället och varje år sponsrar vi ett hudratal föreningar och evenemang. Varmt välkommen till Sparbanken Syd!