Ann-Sofie Larsson

PAf Rekrytering hjälper företag, organisationer med att framgångsrikt rekrytera ledare, specialister, nyckelpersoner , yrkesarbetare till er verksamhet inom alla branscher. Det kan vara inom områdena: IT, marknad, försäljning, teknik, logistik, ekonomi, finans eller administration.

Jag arbetar med Rekrytering och HR-frågor. Arbetet består i att hjälpa företag att hitta rätt person/kompetens på rätt plats men även att hjälpa personer som vill komma vidare i sin karriär, byta jobb eller blir arbetslösa. Jag gör allt ifrån sköter hela rekryteringsprocesser, arbetar som rådgivare, bollplank till företag som själva inte har någon personalavdelning. Det kan vara processer, strategier för att uppfylla de lagar och regler som finns inom området, kollektivavtalsfrågor, rehabiliteringsärenden etc.

Jag hjälper företag från EU som vill etablera sig i Sverige. Det handlar om ansökningar, lagar och regler etc.

Jag hjälper även svenska företag med rekrytering och bemanning från andra länder. Det ibland svårt att hitta rätt kompetens i Sverige.

Ann-Sofie Larsson
0730-389927
ann-sofie.larsson@pafrekrytering.se