Ann-Sofie Larsson

ANSOLA Consulting AB

Jag arbetar som konsult inom Rekrytering, HR/Personal och Affärsutveckling.

Mitt arbete är väldigt varierat.

  • Interimkonsult – vilket innebär att jag ”hyr ut” mig själv på längre och kortare uppdrag inom mina kompetensområden ovan.
  • Rekryteringskonsult – hjälper företag att hitta rätt person/kompetens till rätt plats.
  • HR/Personal – hjälper små och medelstora företag som saknar egen personalavdelning med olika personalfrågor. Det kan vara allt ifrån processer, strategier för att uppfylla lagar och regler inom personalområdet, kollektivavtalsfrågor, rehabiliteringsärenden etc
  • Företagsrådgivare – hjälper företag från EU, som vill starta eller redan har verksamhet i Sverige med olika typer av ärenden. Kontaktperson för svenska myndigheter, ansökning, lagar och regler etc.

Ann-Sofie Larsson
0730-389927
ann-sofie.larsson@ansola.se