Bli medlem

För att ansöka om att bli medlem välkomnar vi dig att gästa ett par tre av våra öppna frukostmöten först.

När du vet att nätverket är rätt för dig och vi har fått träffa dig några gånger lämnar du in din ansökan.