Heléne Kihlström

Jag har som fokus att vara det stöd och att den facilitator som bidrar till att lyckas med sina mål och med de steg som behövs tas för att uppnå dem. Oavsett om det är privat eller i yrket, individuellt eller grupp.

Jag är dessutom övertygad om att var och en har en inneboende styrka att styra mot sina mål. Denna övertygelse supporterar även min egen resa mot mina mål.

Mitt företag, Humilis Ledarskap erbjuder coaching, facilitering och support inom
• Utveckling av det egna ledarskapet
• Karriär- & livsstilsförändringar
• Utveckling för team och olika grupperingar
• Mentorskap och stöd i till projekt och projektledare

Jag har coaching som en del av mitt yrkesliv sedan 2012 men redan på 90-talet men en coachande ledarstil och har hållit fast vid den stilen sedan dess. Min akademiska utbildning kommer från bland annat från Högskolan i Kristianstad och Stockholms Universitet. Min diplomutbildning och utbildning mot certifiering som coach sker hos Coach Companion i Malmö. Till det knyter jag över 25 års erfarenhet som chef och projektledare i både nationella och internationella projekt.

Erbjudande till vårt nätverk:
För medlemmar i DoIt är mitt pris inklusive moms. För andra företag är min prissättning exklusive moms.

Läs mer: www.humilis.se