Maj Andrén

Maj Andrén Consulting

Jag jobbar som HR-konsult inom arbetsmiljö, ledarskap och arbetslivsanpassad mindfulness.

Jag hjälper små och mellanstora företag att leva upp till lagens krav på arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och samtidigt utveckla ett sunt, välmående och hållbart arbetsklimat.

Exempel på de tjänster jag erbjuder:

 Utbilda och ge konsultativ rådgivning inom det arbetspsykologiska området; om systematiskt arbetsmiljöarbete samt om organisatorisk och social arbetsmiljö.

 Enkätundersökningar online, av t.ex. arbetstrivsel, stress, organisatorisk och social arbetsmiljö (inkl kränkande särbehandling, sexuella trakasserier mm

 Kartlägga och bedöma av psykosociala risker i arbetet (psykosociala skyddsronder). Hjälpa till med aktiva åtgärder för att förebygga organisatoriska och sociala faktorer i arbetslivet som påverkar den psykiska ohälsan.

 Föreläsa, utbilda och handleda inom förebyggande stresshantering och arbetslivsanpassad mindfulness.

 Individuell handledning för chefer och medarbetare som vill fördjupa sin mindfulnessträning och integrera den i sin vardag.

 Ledarskapscoaching

Jag är en erfaren personalvetare med en Fil kand i Personal- och arbetslivsfrågor, inriktning arbetspsykologi. Vidareutbildad inom bla psykosocial arbetsmiljö, mindfulness, stresshantering och coaching och har en bakgrund som bland annat personalchef, personalutvecklare, projektledare, utbildare, handledare och karriärcoach.

Kontakta mig gärna för att boka ett förutsättningslöst möte.
Tel: 073 4261199
E-post: maj@majandren.se
Hemsida (under uppbyggnad): www.majandren.se