Tarja Koskinen – Olsson

Olsson & Koskinen Consulting sysslar med immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrättigheter. Tarja håller kurser i upphovsrätt i utvecklingsländerna med missionen att de kreativa människorna och deras företag kan förvalta sina rättigheterna på ett ekonomiskt sätt. Därmed kan visionen ”For Creativity Wordlwide” bli en realitet världen över.

Tarja Koskinen-Olsson
Olsson & Koskinen Consulting
Björnstjernegatan 14 B
27139 Ystad

www.olsson-koskinen.eu

”For creativity worlwide”