Välkommen till ett affärsnätverk för företagsamma kvinnor!

Mål och syfte:

* Ett nätverk av företagsamma och drivna kvinnor i området Ystad / Österlen som brinner för affärsverksamhet och företagande!
* Vi utvecklar kvinnors företagande genom ömsesidigt mentorskap!
* Vi hjälper varandra att lyckas!
* Vi strävar efter en åldersmix bland medlemmarna.
* Vi eftersträvar branschspridning eftersom erfarenhetsutbyte och förtroliga diskussioner om företagande mellan medlemmarna uppmuntras.

Var och när:

Vi träffas varannan torsdagsmorgon, kl 7-9 jämna veckor, på Hotell Prins Carl, Hamngatan 8 i Ystad.
Vårt syfte är att hitta samarbetsmöjligheter, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra vidare framgång.
Varje gång ges det tillfälle att göra ett "sök", dvs be om hjälp med kontakter eller kompletterande kunskap.

Hur:

Vi välkomnar alltid gäster och nya medlemmar, är Du intresserad av att följa med, kontakta någon av medlemmarna!